Entries

  < Previous 1  2  3  4  5...46  47  48  49 Next >  Last >>
Value ID Item ID US English (Source) Polish (Translation) Last changed Errors Needs Update Actions
5954465zoom into the overview map in interactive modezbliżenie do mapy w trybie interaktywnym2011-06-10 21:53:4300edit
5955369zoom camera out fasterszybkie oddalenie kamery2011-06-10 21:53:4300edit
5956368zoom camera outoddalenie kamery2011-06-10 21:53:4300edit
5957367zoom camera in fasterszybkie zbliżenie kamery2011-06-10 21:53:4300edit
5958366zoom camera inzbliżenie kamery2011-06-10 21:53:4300edit
5959133Your network name. Maximum 20 Characters.Twoja nazwa sieciowa. Maksymalnie 20 znaków.2011-06-10 21:53:4300edit
596040You can disable the default creak sound by checking this boxMożesz wyłączyć standardowy dźwięk skrzypienia zaznaczając to pole2011-06-10 21:53:4300edit
5961210wrote screenshot:zapisano zrzut ekranu:2011-06-10 21:53:4300edit
5962254Worst FPS: Najniższy poziom FPS: 2011-06-10 21:53:4300edit
5963265Wheels: Koła: 2011-06-10 21:53:4300edit
596490Water type:Typ wody:2011-06-10 21:53:4300edit
5965178WarningOstrzeżenie2011-06-10 21:53:4300edit
5966294Vehicle Type: Typ pojazdu: 2011-06-10 21:53:4300edit
596794Vegetation:Roślinność:2011-06-10 21:53:4300edit
596836User Token: Token użytkownika: 2011-06-10 21:53:4300edit
596925UpdatesAktualizacje2011-06-10 21:53:4300edit
5970142UpdateAktualizuj2011-06-10 21:53:4300edit
5971206Unable to connect to serverNie udało się połączyć z serwerem2011-06-10 21:53:4300edit
5972205Trying to connect to server ...Łączenie z serwerem ...2011-06-10 21:53:4300edit
5973487truck hornklakson pojazdu2011-06-10 21:53:4300edit
  < Previous 1  2  3  4  5...46  47  48  49 Next >  Last >>

Log

last ten log entries:
Time Author Language Action Item ID Value ID Message
on 14/1/15Lach AnonymPolishupdated value97623581translation updated. old: "Sprawdzanie zawartości: usunięte i dodane pojazdy", new: "Sprawdzanie z...
on 10/1/15pio2Polishcreated value90623595translation created: #dd0000/log#000000 - przełącza log na konsolę...
on 10/1/15pio2Polishupdated value4286188translation updated. old: "wejdź się do czatu", new: "wejdź do czatu"...
on 10/1/15pio2Polishupdated value2586031translation updated. old: "Repainty", new: "Skórki"...
on 10/1/15pio2Polishupdated value4875973translation updated. old: "klakson", new: "klakson pojazdu"...
on 10/1/15pio2Polishcreated value99323594translation created: Zapisz Raw...
on 10/1/15pio2Polishupdated value97623581translation updated. old: "Sprawdzanie zawartości: usunięte i dodane pojazdy\n", new: "Sprawdzanie...
on 10/1/15pio2Polishupdated value97623581translation updated. old: "Sprawdzanie zawartości: nowe i zmienione pojazdy", new: "Sprawdzanie zaw...
on 7/1/15Lach AnonymPolishupdated value93219884translation updated. old: "- kliknij na nazwę użytkownika w pojeździe aby uruchomić prywatą roz...
on 7/1/15Lach AnonymPolishupdated value90519891translation updated. old: "#dd0000/zapisz#000000 - zapisz historię czatu w pliku", new: "#dd0000/sa...
[more logs here]

Search

seach for translated values below (note that the search is case sensitive)

Downloads

You can download the translation to view it offline. If the file is missing, you should check for compilation prolems
.po file
.mo file

Helpful tools

Here are some tools that can help you find problems:
view the Font Table (Language Character Image) (to find out why some characters are missing ingame: If you miss characters in there, you need to add them to SPECIAL_CHARACTERS)
Gadgets (banners and images to ask for help)